Informace o nás

Dne 27.9.2002 zahájil činnost kroužek mladých hasičů.Vedoucím kroužku se stal Pavel Pospíšil a vedoucí družstev pak Hejdušek Ladislav,Hála Martin a Žák Marcel. Začátky nebyly vůbec jednoduché museli jsme sehnat potřebné vybavení a v tom nám velice pomohl velitel 15.okrsku br.Kovařík Jan, který mněl dlouholeté zkušenosti s vedením mládeže ve Sněhoticích a také členové zásahové jednotky SDH Brodek.

 

V kroužku mladých hasičů se mládež seznamuje se základy požárního sportu,rozeznávání hasičské techniky,poznávání výstroje a výzbroje,s organizací SDH,základy topografie,poskytování první pomoci,vázaní různých druhů uzlů,s hasícími přístroji a základy hasičských dovedností.Samozřejmostí je pak pravidelná účast na závodech mladých hasičů v požárním sportu a závodech branné dovednosti. 

 

Nedílnou součástí života mladých hasičů je i účast na kulturních akcích pořádaných Sborem dobrovolných hasičů v Brodku, jako jsou tradiční Ostatky s právem , stavění Máje ,apod.MH také pravidelně navštěvují Aquapark ve Vyškově a v zimním období se vyřádí v tělocvičně ZŠ.

 

V současné době máme 12 MH, 1 Dorostence, vedoucím kroužku je Milan Kaplánek a vedoucími družstev Kateřina Otrubová a Nikola Spáčilová.